Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/lgradvocats.com/web/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5837

Àrea legal

Dret administratiu
 • Responsabilitat patrimonial de l’administració

 • Procediments Administratius Tècnics

 • Procediments sancionadors

 • Protecció de dades i auditories de seguridad

 • Procediments Contenciosos-Administratius

 • Dret Urbanístic

Dret Penal
 • Delictes Penals Econòmics

 • Delictes de Circul·lació

 • Dret penal general, incloent delictes violents

Dret Laboral
 • Contractació / Extinció d’Contractes

 • Tramitació d’expedients d’Incapacitat i Baixes laborals

 • Sancions i expedients laborals

 • Prevenció de Riscos Laborals

 • Reclamacions de sous impagats i acomiadaments

 • Exigibilitat de Convenis colectius

Dret Civil
 • Dret Patrimonial

 • Contractacions

 • Direcció Procediments Immobiliaris

 • Arrendaments

 • Successions

 • Incapacitacions

 • Dret de Família

Dret Consum
 • Reclamació de danys per productes defectuosos
 • Reclamacions per serveis deficients
 • Reclamacions per retards de companyies aèries
 • Incompliments de condicions contractuals
 • Reclamacions clàusules abusives i retorn despeses hipoteca